Το καλοκαίρι αποτελεί μια εποχή προκλήσεων για την οικογένεια :

Tο καλοκαίρι οι οικογένειες μεταβαίνουν σε μία αρκετά διαφορετική περίοδο. Τόσο σε επίπεδο προγράμματος, όσο και σε επίπεδο σχέσεων απελευθερώνεται ελεύθερος χρόνος στη ζωή των παιδιών με τη διακοπή των σχολείων.
Παράλληλα οι οικογενειακές διακοπές φέρνουν γονείς και παιδιά σε μεγαλύτερη αλληλεπίδραση και ενδεχομένως σε πιο χαλαρές μεταξύ τους στιγμές.

Ο περισσότερος λοιπόν κοινός χρόνος θα λειτουργήσει σαν μεγεθυντικός φακός στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις των αδερφών.
Η τρυφερότητα και η συνεργασία μπορεί να ενταθούν. Το ίδιο όμως μπορεί να συμβεί και με τη ζήλεια και τον ανταγωνισμό ανάλογα με το τι κυριαρχούσε πριν στις σχέσεις.

Πώς μπορούν οι γονείς να συνεισφέρουν στη βελτίωση των σχέσεων των αδερφών:

 

  • Αφιερώστε προσωπικό χρόνο με το κάθε παιδί ξεχωριστά.
    Είναι σημαντικό για τα παιδιά να νιώθουν ότι καλλιεργείτε τη μοναδική σχέση που έχετε με τον καθένα ξεχωριστά. Έτσι λοιπόν μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε κοινές δραστηριότητες με το κάθε παιδί ξεχωριστά. Ή ακόμη και να προσεγγίσετε ο ένας τον άλλο μέσα από πιο χαλαρές και ανέμελες μεταξύ σας στιγμές.
  • Δουλέψτε πάνω  στη συνεργασία. Ο καλύτερος τρόπος είναι η προσέγγιση μέσα από το παιχνίδι. Μπορείτε να εισάγετε στην καθημερινότητα των παιδιών σας παιχνίδια που απαιτούν συνεργασία. Άλλωστε το καλοκαίρι μοιάζει η ιδανική περίοδος για μία τέτοια απόπειρα αφού ο επιπλέον χρόνος στη ζωή των παιδιών μετατρέπεται συχνά σε χρόνο παιχνιδιού. Εναλλακτικά κατά τη διάρκεια καθημερινών σας δραστηριοτήτων μπορείτε να ζητήσετε από τα παιδιά σας να συνεργαστούν, ώστε να ολοκληρώσουν ένα έργο που θα τους έχετε αναθέσει
  • Εξασκηθείτε στην επίλυση συγκρούσεων. Μαθαίνουμε στα παιδιά ότι για να λύσουμε μια διαφωνία πρέπει να έχει ο καθένας το χρόνο να εκφράσει τα συναισθήματα και τις ανάγκες του. Αφού γίνει αυτό ψάχνουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή κοινή λύση στο θέμα που μας έφερε σε σύγκρουση.
  • Έχετε κατά νου το σημαντικότερο. Η ζήλεια και ο ανταγωνισμός μεταξύ των αδερφών στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κρύβει την επιθυμία για περισσότερη σύνδεση με τον γονιό. Υπάρχουν οικογένειες που ασυναίσθητα πολλές φορές καλλιεργούν την πεποίθηση πως η αγάπη για το ένα μέλος αποκλείει αυτόματα το άλλο. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τους γονείς, να λαμβάνουν δηλαδή τα παιδιά το μήνυμα πως η αγάπη για τον ένα γονέα αποκλείει τον άλλο.
  • Επομένως είναι σημαντικό να καλλιεργήσετε μια οικογενειακή κουλτούρα που η αγάπη διευρύνεται και τους χωρά όλους μες την οικογένεια.