Οι σύγχρονοι γονείς καλούνται στις μέρες μας να διαχειριστούν ένα δύσκολο καθήκον: Από τη μία χρειάζεται να φέρουν εις πέρας ένα πλήθος ρόλων στην καθημερινότητά τους. Από την άλλη βομβαρδίζονται διαρκώς από πληροφορίες που αφορούν στον ρόλο που έχουν ως γονείς, αλλά και σε μοντέλα διαπαιδαγώγησης που τους προτείνεται να ακολουθήσουν.

Έτσι λοιπόν συχνά προκύπτει μία κρίση στη γονεϊκή ταυτότητα: Νιώθουν αποπροσανατολισμένοι και μπερδεμένοι. Είναι γεμάτοι ερωτήματα για το πως θα διαχειριστούν διάφορες συμπεριφορές των παιδιών τους. Προβληματίζονται για την στάση που θα κρατήσουν κατά τη διάρκεια των διαφόρων αναπτυξιακών φάσεων αλλά και των ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής.

Στόχοι και σκοπός της ομάδας:

Στον κύκλο συναντήσεων για γονείς που ξεκινά θα δούμε τα πράγματα από μία διαφορετική οπτική. Θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις έτοιμες συνταγές σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Θα εμβαθύνουμε στο βίωμα του κάθε συμμετέχοντα. Θα αναζητήσουμε μία προσωπική για τον κάθε γονιό στάση απέναντι σε θέματα και συμπεριφορές που προβληματίζουν. Θα προχωρήσουμε στην διερεύνηση της γονεϊκής του ταυτότητας: Σκοπός μας είναι ο κάθε γονιός να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τα αισθήματα και τα βιώματα που έχει γύρω από την φροντίδα. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε ο κάθε γονιός να καταφέρει να σκιαγραφήσει μία προσωπική για τον ίδιο πορεία. Μια πορεία, η οποία ξεκινά από το παρελθόν, εκτείνεται στο παρόν και τον συνδέει με το παιδί του σε μία κοινή διαδρομή ως το μακρύτερο μέλλον.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι:

 • θα αξιοποιήσουμε τη δυναμική και τη σοφία της ομάδας

 • θα χρησιμοποιήσουμε τη βιωματική μάθηση μέσα από δομημένες ασκήσεις

 • θα στηριχθούμε στα επιστημονικά δεδομένα και τις γνώσεις της αναπτυξιακής ψυχολογίας

Ενδεικτικά οι θεματικές που θα προσεγγίσουμε είναι οι εξής :

 • O συναισθηματικός δεσμός γονέα παιδιού

 • Η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια

 • Οριοθέτηση

 • Το παιδί και το παιχνίδι

 • Συναισθηματική και σεξουαλική αγωγή

 • Επιθετικότητα, σχολικός εκφοβισμός/ bullying

 • Επίλυση συγκρούσεων

Οι θεματικές αναδιαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας.

Σκοπός μας είναι η δημιουργία ενός διευκολυντικού για τους γονείς περιβάλλοντος. Ώστε ο καθένας να μπορέσει να εκφραστεί. Να μοιραστεί σκέψεις. Να μάθει, να αποκτήσει επίγνωση και να βρει απαντήσεις στους προβληματισμούς του.

Κράτηση θέσης & πληροφορίες:

Στο τηλέφωνο:  698 415 7401

Ή Στείλτε:

 • inbox στη σελίδα: Υπατία Βρεττού /Ypatia Vrettou- Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος
 • e-mail: info@psychologos-vrettou.gr