Συμβουλευτική γονέων & εφήβων

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική ενηλίκων: Στη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου ενδεχομένως να προκύψουν δυσκολίες για τις οποίες να αισθανθεί ότι χρειάζεται την υποστήριξη ενός ειδικού. Η συγκεκριμένη υποστήριξη μπορεί να αφορά σε όλα τα παραπάνω ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε στην ατομική ψυχοθεραπεία. Ωστόσο είναι μια πιο βραχυπρόθεσμη και εστιασμένη διαδικασία. Στοχεύει στο να βοηθήσει το άτομο να διερευνήσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σε σχέση με τα ζητήματα που το απασχολούν.

Σκοπός της συμβουλευτικής διαδικασίας είναι να οδηγηθεί στην καλύτερη κατανόησή τους, καθώς και των διαθέσιμων του επιλογών του.

Ενδεικτικά θέματα: προβλήματα σχέσεων, δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυση διαπροσωπικών συγκρούσεων, διαζύγιο, επαγγελματική συμβουλευτική, διαχείριση κρίσεων.

Συμβουλευτική γονέων: Ένα ιδιαίτερο κομμάτι του τομέα της συμβουλευτικής αποτελούν οι συναντήσεις του/ης ψυχολόγου με τους γονείς. Συγκεκριμένα για ζητήματα που αφορούν στις σχέσεις με τα παιδιά τους. Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να αποτελεί μέρος της διαδικασίας της ατομικής ψυχοθεραπείας του παιδιού ή του εφήβου.

Ωστόσο η συμβουλευτική γονέων ενδέχεται να αφορά σε μεμονωμένες επισκέψεις των γονέων στον/ην ψυχολόγο. Αποτέλεσμα αυτοί να μπορούν να επεξεργαστούν και να διαχειριστούν τα ζητήματα που τους απασχολούν στις σχέσεις με τα παιδιά τους.

Ενδεικτικά: οριοθέτηση, προβλήματα επικοινωνίας, προβλήματα σχέσεων, μεταβατικές περίοδοι στην οικογενειακή ζωή και προσαρμογή, διαζύγιο, ενημέρωση γονέων και πρόληψη για αναπτυξιακά ζητήματα του παιδιού