Ο Χώρος

Ο χώρος που δραστηριοποιείται η ψυχολόγος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ασκώντας ιδιωτικά το επάγγελμα από τα τέλη του 2013. Το γραφείο της ψυχολόγου εδρεύει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: στην οδό Ερμού, αριθμός 36, 5ος όροφος. Βρίσκεται κοντά στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Αστικής Συγκοινωνίας από κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σημαντικό κομμάτι της δουλειάς ενός/μιας ψυχολόγου είναι η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα ευνοήσουν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Μέρος των συνθηκών αποτελεί και το περιβάλλον του χώρου. Ο χώρος προσφέρει ένα περιβάλλον που μπορεί να διευκολύνει την αίσθηση της ηρεμίας και τη διάθεση οι σκέψεις και τα συναισθήματα του/ης θεραπευόμενου/ης να ξεδιπλωθούν.

Σχετικά με τις ψυχοθεραπείες παιδιών, ο χώρος διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να πραγματοποιούνται οι συνεδρίες με τα παιδιά. Όμορφα χρώματα και παιχνίδια που αντιστοιχούν σε όλες τις αναπτυξιακές φάσεις της παιδικής ηλικίας, οριοθετούν την παιδική γωνιά. Διαθέτει επίσης χώρο αναμονής για τους συνοδούς τους.